Hembygds- och museiutskottet

Bilden: Elvi Grans stuga vid Norrvalla folkhögskola.

Hembygds- och museiutskottet arbetar i Tegengrens anda med hembygdsforskning. Vörå museiförening och Tegengren Sällskapet samarbetar kring hembygdsforskningen, arkiv -och museiverksamheten. De vårdar gemensamt olika organisationers arkiv i Oravais, Vörå och Maxmo samt strävar till att sprida information om Tegengrens hembygdskärlek och hembygdsforskning i allmänhet. De behandlar även Tegengrens livsverk i Närpes och i Vasa. Just nu är det aktuellt med att restaurera en stuga invid Norrvalla folkhögskola för att kunna använda den som som skrivarstuga och retreat. (Ett stillhetens rum). Där skall också finnas Tegengrenarkiv och ett utställningsrum samt kontor.

Ett etappmål är uppbyggandet av ett föreningarnas arkiv och en forskningscentral för hembygdsforskare vid Norrvalla folkhögskola i samarbete med Norrvalla-stiftelsen, garantiföreningen för Norrvalla folkhögskola samt Vörå-Maxmo och Oravias kommuner.

Artiklar

Statyer, byster och minnesmärken över Jakob Tegengrens livsverk

Det är allmänt känt att Jacob Tegengren fick en staty vid Närpes folkhögskola år 1959. Initiativtagaren till en staty hade Edith Södergran i tankarna, men då motionen behandlades i fullmäktige, konstaterades och beslöts att om någon staty skall anskaffas så bör det bli en staty av Jakob Tegengren. Så skedde också. Statyn, tillverkad av skulptören Tea Helenelund, avtäcktes under högtidliga former år 1959. Läs mera »
Erik Liljeström
10.06.2008 kl. 00:00

Från Jacob Tegengren-Sällskapets arbetsbord

På gränsen till högsommar, infinner sig frågorna vad som hänt och händer inom Jacob Tegengren-Sällskapet rf denna sommar.Läs mera »
Erik Liljeström
10.06.2008 kl. 00:00