Om Jacob Tegengren-Sällskapet r.f.

 

Bilden: Jacob Tegengren i gott sällskap i Vörå-Maxmo huvudbibliotek.

Jacob Tegengren Sällskapet vårdar minnet av författaren genom att för föreningsmedlemmar och allmänheten ordna verksamhet inom de områden som intresserade Jacob Tegengren: Hembygdskunskap, natur och miljö, litteratur samt arkeologi. Sällskapet strävar till att väcka intresse för fortsatta studier inom dessa ämnen och som ett led i detta är det nu aktuellt att grunda ett museum och ett arkiv över Jacob Tegengren. Sällskapet håller på att samla in medel för att restaurera och inreda Elvi Grans stuga vid Norrvalla folkhögskola för detta ändamål. Där kommer att finnas arkivmaterial om Jacob Tegengren samt möjlighet att ordna kurser, forskar- och skrivarseminarier.